GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK BEYANI

REVA GRUP A.Ş. hizmet verdiği kurum ve kuruluşlara gizlilik ve tarafsızlık beyanını sunar.

GİZLİLİK BEYANIMIZ

  • REVA GRUP A.Ş. yasal zorunluluk veya çalışanlarının, iş ortaklarının, çözüm ortaklıklarının izni olmadıkça bahsi geçen 2.şahısların “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında kişisel veri gizliliğini taahhüt eder.
  • REVA Grup A.Ş. test, ölçüm ve hizmet sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin yönetici kadrosu ve kalite sistemi denetimlerinde görev alan teknik uzmanlar tarafından gizliliğinin sağlanacağını taahhüt eder.

TARAFSIZLIK BEYANIMIZ

  • REVA GRUP A.Ş. yönetimi, bünyesindeki yönetici ve personeli ile uygunluk değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, uygunluk değerlendirme kapsamındaki test ve ölçüm faaliyetlerinde görev alan personelin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.
  • REVA GRUP A.Ş. test ve ölçüm hizmetine ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşları belgelendirmez. Test ve ölçüm hizmeti talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır.
  • REVA GRUP A.Ş. faaliyetlerinde başvuru sahibi firma ve kuruluşların iç tetkikini yapmaz, belgelendirme faaliyetlerinde başvuru sahibinin iç tetkiklerinde yer alan denetçi/ teknik uzmana (dış dahil) görev verilmez.
  • REVA GRUP A.Ş. bünyesinde test ve ölçüm faaliyetlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, teknik uzman ve personel ile yapılan sözleşmeleri kapsamında görev alan teknik uzmanların uygunluk değerlendirme denetimi yapılan kuruluş ile son 1 (bir) yıl içerisinde tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder.
  • REVA GRUP A.Ş.’nin yönetici ve personeli uygunluk değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder.
  • REVA GRUP A.Ş. test ve ölçüm faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinin veya diğer tarafların etkilenmeyeceğini beyan eder.
  • REVA GRUP A.Ş. test ve ölçüm faaliyetlerini ilgili İSG ve ÇSGB prosedürlerine göre yapar.
  • REVA GRUP A.Ş. muayene/ölçüm faaliyetlerinde bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapmayacağını taahhüt eder.

 

REVA GRUP A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa YAVUZ

ÜST Call Now Button