Periyodik Muayene, Test ve Ölçüm hizmetini alanında uzman Mühendis ve Teknik kadromuz ile sunmaktayız.

UPS PERİYODİK BAKIMI

Kesintisiz güç kaynaklarınızın bakımlarını düzenli bir şekilde yapabiliriz.

UPS Periyodik Bakımı yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

UPS sistemi kritik bir cihazdır ve ana güç kesintisi durumunda yedek güç sağlamak için kullanılmaktadır. Elektrik kesintisi olduğunda UPS, depolanmış enerjinin en acil kaynağıdır. Kesinti ve aksamayı önlemek için cihaz çalışır durumda olmalıdır.

Modern güç elektroniği ve üretim teknikleri, bugün sahip olduğumuz çok yüksek verimli UPS sistemleri ile sonuçlanmıştır. UPS ister monoblok ister modüler bir tasarıma sahip olsun, sistem operasyonel verimliliği arttırmak ve çalışma ömrünü uzatmak için tasarlanmış bir dizi izleme ve gelişmiş yönetim sistemi içerecektir.

UPS sistemi bakımı, önleyici ve onarıcı bakımdan oluşur. Önleyici bakım, planlanmış bir faaliyetler listesinden oluşur. Kesintisiz güç kaynakları, düzenli inceleme ve değiştirme gerektiren sarf malzemelere sahiptir. Sarf malzemeler değiştirilmezse, kesintisiz güç kaynağının arızalanması kaçınılmaz hale gelir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, UPS’in çalışır durumda kalmasını sağlar ve arızaların önlenmesine yardımcı olur.

Bir arıza sonucu onarıcı bakım yapılır. Onarıcı bakım sorunu düzeltir ve ünitenin tekrar çalışmasını sağlar.
UPS modülleri ve ilgili anahtarlama donanımı içindeki voltajlar tehlike yaratabileceğinden fiziksel bakım ve sorun giderme, yalnızca sistem konusunda eğitimli personeller tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bir UPS sisteminin bütünlüğünü ve ömrünü korumak, maksimum güvenilirlik elde etmek, arıza süresini ve onarım maliyetlerini en aza indirmek için periyodik bakımlarının zamanında yapılması gereklidir.

UPS Periyodik Bakımı Nasıl Yapılır?

 • UPS Çalışma Ortamı, Dış ve İç Bölgesi Hasar Kontrolü,
 • Tozlanma ve Kirlenmeye Karşı Bakım,
 • Hava Akışının ve Fanlarının Kontrolü,
 • Elektriksel Bağlantı Noktalarının ve Elemanlarının Kontrolü,
 • Kablo ve Devre Kesicilerin Kontrolü,
 • Alarm Kayıtlarının İncelenmesi,
 • Dahili ve Harici Akü Bağlantı Noktalarının Kontrolü,
 • Akü Sıcaklıklarının Kontrolü,
 • UPS ekranındaki Değerler ile Ölçülen Değerlerin Kontrolü ve Kalibrasyonu,
 • Aküden Performans Testleri,
 • Akü Şarj Devresinin Gerilim ve Akım Kontrolü,
 • Dahili Statik Bypass Testi,
 • Elektrolitik Kondansatörlerin Kontrolü,
 • UPS’in Tüm Çalışma Modlarında Giriş, Çıkış ve Akü Voltajlarının Kontrolü gerekmektedir.

UPS Periyodik Bakımında Hangi Cihazlar Kullanılır?

 • Fluke BT521 - Gelişmiş Akü Test Cihazı,
 • FLUKE 1662 - Çok Fonksiyonlu Elektrik Tesisat Test Cihazı,
 • Fluke 374 FC - True RMS Wireless AC/DC Pensampermetre,
 • Fluke 287 - 50.000 Count AC+DC True RMS Multimetre,
 • GW Instek GBM-3000 Serisi - Batarya Ölçer.

UPS Periyodik Bakımı Ne Zaman Yapılmalıdır?

UPS sistemlerinde muhtemel arızaların erken tespiti için akü ve soğutma gurubu elemanlarının kontrol, ölçüm ve değişim işlemlerinin takip edilmesi önemlidir. Bu nedenle cihazların yılda 2 defadan az olmamak üzere periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre standartlarda süre belirtilmemişse elektrik tesisatlarının güvenli halde kullanımı için bu tesisatların asgari olarak yılda bir kez uygunluk kontrolleri yapılmalıdır.

UPS Periyodik Bakımı ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde kullanılan bütün iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden sahip olması gereken asgari koşulları açıklamaktadır.

Ayrıca İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümler gereğince; “Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 Standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.” Yukarıdaki yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin elektrik test ve kontrollerini belirli periyotlarda (1 yıl) kontrol ettirmeleri ve kontrol raporlarının muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

 • Topraklama Ölçümü,
 • Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü,
 • Harmonik Ölçümü ve Enerji Analizi,
 • Trafo Testleri.

PAYLAŞ:

PERİYODİK MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ

Periyodik muayenenizi yaptırarak enerji kayıplarından kurtulabilirsiniz.

ÜST Call Now Button