Yatırımını yapacağınız tüm yapı sınıfları için önceliğiniz bütçe ve proje tasarımıdır. Proje tasarımının en doğru şekilde yapılması yatırımınız süresince karşınıza çıkabilecek tüm masrafları size sunacaktır.

MESLEKİ KONTROLLÜK

Projeniz uygulama sürecinde proje içeriği ile uygulama detaylarını eşleştirecek şekilde proje uygulama kontrol hizmetini sağlayabiliriz.

Mesleki Kontrollük hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

Mesleki kontrollük; elektrik mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın yapımı sırasında, yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve projelerine uygunluğunun mimar ve mühendislerce uzmanlık konularına göre ayrı ayrı denetlenmesidir.

Kontrol; uygulayıcı firma tekliflerini karşılaştırarak firma seçimini kolaylaştırır. İşin sözleşmeye uygun yapılması için uygulama projesini diğer disiplinlerle koordine eder ve imalatçı firmanın yapacağı imalatların uygunluğunu denetler. Uygun olmayan imalat ve malzemenin yerine alternatif uygun malzemeyi önerir ve seçer. Bütçenin sözleşmedeki ve fizibilitedeki rakamların üzerinde çıkmaması için iş kalemi bedellerini imalat kapasitesi ve birim fiyat bazında irdeler.

İmalatların bitmesine yakın, as-built projeleri denetler, onaylar ve geçici kabulü yapar. Geçici kabulden sonra kullanıcı sistem eğitimlerini organize eder. Onaylı as-built projelerini, sistem garanti belgelerini, bakım anlaşmalarını, kullanıcı kılavuzlarını-kataloglarını ve yedek parça listelerini denetleyip aynı şekilde organize ederek, ilgililere ulaştırır. İşletme eğitimlerini koordine eder ve denetler. İşin geçici kabulünden 1-2 yıl sonra kesin kabulünü organize eder. Günün şartlarına göre olması gereken ancak, bütçe hesabında gözden kaçmış olan ek kalemler için, proje müellifiyle birlikte işverene karşı sorumludur.

PAYLAŞ:

PERİYODİK MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ

Periyodik muayenenizi yaptırarak enerji kayıplarından kurtulabilirsiniz.

ÜST Call Now Button