Projelerinizin yapım ve tedariğinin verimli olması proje yönetimi ile doğru orantılıdır. İyi bir yönetim proje yapım maliyeti ve yapım süresini doğru bir şekilde hazırlamaktan gelir.

ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ UYGULAMALARI

Elektrik dağıtım tesislerinizin tedarik ve kurulum sürecini gerçekleştirebiliriz.

Elektrik Dağıtım Tesisleri Uygulamaları hizmetlerimiz için bizimle iletişim kurun.

Elektrik Dağıtım Tesisleri; elektrik enerjisinin yerel koşullara bağlı olarak belli yerlerde üretilmesi, şebeke ağı ile en üst düzeyde toplanması sürecinden sonra tüketicinin yakınına iletilmesi yoluyla son kullanıcıya taşınmasıdır.

Tesisler gerek işletme gerekse onarım ve bakım için kısa sürede çabuk ve güvenle izlenebilecek biçimde açık olarak düzenlenmelidir. Bütün önemli tesis bölümlerine ve aygıtlara kolayca ulaşılabilmeli, bunlar zorluk çekilmeden yerlerine konulabilmeli ya da yerlerinden çıkarılabilmelidir. Aynı tesiste değişik gerilim ve akım türleri bulunursa bunlarla ilgili tesis bölümleri olabildiğince ayrı gruplar halinde toplanmalı ve yer bakımından da birbirinden ayrılmalıdır.

Tesisler arıza, onarım ve bakım nedeniyle çeşitli bölümlerin devre dışı olması durumunda da işletmenin olabildiğince kesintisiz sürebileceği biçimde bölümlere ayrılarak düzenlenmelidir. Devre dışı edilen tesis bölümleri ya da aygıtlar uygun ve kolayca görülebilecek ayırma düzenleri ile gerilimsiz duruma getirilebilmelidir.

Tesisler yapılırken, gelecekteki genişlemeler ve yapım işleri sırasında işletmenin süreceği göz önünde bulundurulmalıdır.

REVA GRUP A.Ş. tüm yapı sınıflarında aşağıda belirtilen sistemlere ait uygulamalarda hizmet sunmaktadır.

1. Alçak Gerilim Dağıtım Panoları

 • Alçak Gerilim Dağıtım Panoları
 • Kompanzasyon, Aktif-Pasif Harmonik Filtre Panoları
 • Direk Tipi Trafo Ölçüm ve Elektronik Sayaç Panoları

2. Direkler

 • Demir ve Beton Direkler
 • Direkler, Donanımları ve Hatların Bakımı
 • İzolatör, Travers ve Konsollar

3. İletkenler ve Kablolar

 • Çıplak İletkenler
 • Yeraltı Kabloları
 • Kablo Başlıkları

4. Havai Hat Enerji Taşıması

 • Havai Hat Tesisi
 • Parafudr ve Sigortalar

5. Topraklamalar

 • Koruma Topraklama Sistemleri
 • İşletme Topraklaması ve Özel Topraklama

6. Transformatörler

 • Güç, Ölçü Transformatörleri Montajı ve Bakımı
 • Kumanda Elemanları ve Koruma Sistemleri Bakımı
 • Trafo ve Koruma Sistem Arızaları Onarımı

7. Orta Gerilim Hücre Yerleşimi

 • Giriş, Çıkış ve Ölçü Hücreleri
 • Kesici ve Ayırıcı Hücreleri

8. Koruma Röleleri

 • Kısa Devre Koruma Röleleri
 • Toprak Kaçağı Koruma Röleleri
 • Aşırı Akım ve Gerilim Koruma Röleleri
 • Buchholz Röleleri

PAYLAŞ:

PERİYODİK MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ

Periyodik muayenenizi yaptırarak enerji kayıplarından kurtulabilirsiniz.

ÜST Call Now Button