Yatırımını yapacağınız tüm yapı sınıfları için önceliğiniz bütçe ve proje tasarımıdır. Proje tasarımının en doğru şekilde yapılması yatırımınız süresince karşınıza çıkabilecek tüm masrafları size sunacaktır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Projenizin daha verimli bir şekilde size hizmet sunması için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabiliriz.

Proje Araştırma ve Geliştirme hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

Araştırma ve geliştirme; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerindeki asıl amacımız; tasarladığımız projeleri bilimsel ilkeler çerçevesinde, projelerin kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları gibi her safhasını belirleyecek mahiyette geliştirmektir.

Tasarım faaliyetlerimiz kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi, en az lisans eğitim derecesine sahip personellerimiz ile yapılmaktadır.

Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap veren, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticeleri oluşturulmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme hizmeti kapsamında aşağıdaki rapor ve çalışmalar hazırlanır.

  • Teknik problem tespiti, analizi ve raporlaması,
  • Güç kalitesi ve enerji verimliliği tespitleri ve geliştirme çalışmaları,
  • Yapım ve işletme maliyeti analiz çalışmaları,
  • Aydınlatma verimliliği analizi ve iyileştirme çalışmaları.

PAYLAŞ:

PERİYODİK MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ

Periyodik muayenenizi yaptırarak enerji kayıplarından kurtulabilirsiniz.

ÜST Call Now Button