Periyodik Muayene, Test ve Ölçüm hizmetini alanında uzman Mühendis ve Teknik kadromuz ile sunmaktayız.

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ

Gazlı ve basınçlı tankların elektrik ark ve yangın güvenliği için öneriler sunabiliriz.

Katodik Koruma Ölçümü yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Katodik koruma, metal yapıları, bulundukları ortam içerisinde elektrokimyasal yolla korozyondan koruma metodudur. Yani katodik koruma elektrokimyasal bir olay olup, amaç metal yapıda korozyonu meydana getiren oksijeni metal yapıdan uzaklaştırmaktır.

Katodik koruma sistemlerinin ana prensibi elektrokimyasal korozyon teorisine dayanmaktadır. Bu sistemlerdeki asıl amaç metalde korozyona neden olan “Oksijeni” metalden uzak tutmaktır. Yani bu sistemlerdeki asıl amaç koruma sistemi için kullanılacak metali (magnezyum vb.) anot gibi çalıştırıp korozyona uğratmak ya da korozyondan korunacak yapıyı katot olarak kullanarak bir korozyon hücresi oluşturmaktır.

Katodik Koruma Ölçümü Nerelerde Yapılır?

  • Doğalgaz, deniz dibi, atık su, içme suyu, petrol ve benzeri boru hatlarında,
  • Gemiler, deniz otobüsleri, yatlar, feribotlar, denizaltılar, şamandıralar, liman, kazık ayakları, platformlar, iskele ve benzeri deniz araçlarında,
  • Yer altı LPG ve akaryakıt, yer üstü akaryakıt tankları, içme su depolama tankları, atık su tankları ve benzeri tanklarda,
  • Termosifonlar, soğutma ve ısıtma sistemleri, buhar kazanları, boiler tankları ve benzeri su sistemlerinde yapılmaktadır.

Katodik Koruma Ölçümü Nasıl Yapılır?

  • Galvanik Anot Metodu
  • Dış Akım Kaynaklı Metot (Trafo / Redresör)

Katodik Koruma Ölçümünde Hangi Cihazlar Kullanılır?

  • Bakır/Sülfat Referans Elektrodu,
  • Dijital Avometre veya Multimetre.

Katodik Koruma Ölçümü Ne Zaman Yapılmalıdır?

Katodik koruma ölçüm ve kontrollerin yılda iki defa (Yaz ve Kış aylarında) yapılması tavsiye edilir.

Türk Standartları Enstitüsü TS 5141 EN 12954 Katodik Koruma- Gömülü veya Suya Daldırılmış Metalik Yapılar İçin Boru Hatları için Prensipler ve Uygulama Standardı’nda madde 10.3,3,1 Çizelge 2`ye göre katodik koruma sisteminin muayenesi Galvanik Anot İstasyonlarında yıllık veya işletme gerektiriyorsa daha sık yapılmalıdır.

Katodik Koruma ve Ölçüm ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

Katodik koruma ölçümlerinin kontrollerinin yapılmasına dair mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” dir.

Yönetmeliğin, Ek-III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisat periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.” hükmündedir. Ayrıca bu yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmündedir.

Yapılan bu elektriksel kontrol; elektriksel ölçüm ve elektriksel muayeneler, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Elektrik Tesislerinde Katodik Korumalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/111984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 Standardı’nda belirtilen hususlara göre yapılır.

Katodik Koruma ölçümleri de bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.

PAYLAŞ:

PERİYODİK MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ

Periyodik muayenenizi yaptırarak enerji kayıplarından kurtulabilirsiniz.

ÜST Call Now Button