Yatırımını yapacağınız tüm yapı sınıfları için önceliğiniz bütçe ve proje tasarımıdır. Proje tasarımının en doğru şekilde yapılması yatırımınız süresince karşınıza çıkabilecek tüm masrafları size sunacaktır.

PROJE TASARIMI

Projelerinizin bütçesini çıkartabilir, yapım planını oluşturabilir ve çalışma prensiplerini raporlayabiliriz.

Proje Tasarımı hizmetimiz için bizimle iletişim kurun.

Etüt-Öneri Raporu;

Genel olarak, hazırlanacak tasarımın, projenin esaslarına ilişkin açıklamaları, bu esasların kabulü için zorunlu nedenleri, teknik ve ekonomik hesapları gösteren rapordur.

Ön Proje (Avan Proje);

Taslak projedir. Projede neyin, nerede kullanılacağı, tüm kriterleri net ortaya koyacak kararları içerir. İşin maliyetini ortaya koyacak olan keşfe temel oluşturur. Tesisin veya sistemin, hangi gerekçelerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve resimlerle, bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap ve raporlardan oluşan projedir.

Kesin Proje (Ruhsat Projesi);

Yapılacak tesislerin yerini, niteliklerini, mali yönünü, elektriksel çizim ve güç hesaplarını, keşif ve metraj cetvellerini, üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgelerle kurulacak işletmeye ait her türlü belge ve bilgilerin bütününde yapıya başlama izni alabilmek üzere belediyeye verilen kesin projedir.

Uygulama Projesi;

İşin yapımında kullanılacak malzeme ve sistemlerin belirlenip, projeye aktarılması ve tüm diğer disiplinlerle (mekanik, mimari, inşaat-statik) koordinesiyle oluşan saha imalatları için baz oluşturan projedir. Uygulama projesi; yapılacak sistemler gerektiğinde referanslar, malzeme örnekleri vs. incelenip seçilerek, mimari uygulama projelerine (dekorasyonlu) aktarılarak hazırlanır. Tüm elektrik ve elektronik sistem projeleri tamamlandıktan sonra tümü tek projede önce kendi içinde koordine edilir. Daha sonra aynı şekilde hazırlanmış mekanik sistemler projesi ile süperpoze yapılarak mekanik-elektrik koordinasyon projesi tamamlanır. Gerekli malzemelerin keşfi, bu projeden sonra yenilenerek sistem malzeme siparişleri netleştirilir. Bu koordinasyon, özellikle ithal malzemeler için önemlidir.

Uygulama projesi, ön proje ve kesin proje çizimlerinin son aşamasını ifade eder. Uygulama projesinde çizilen her çizgi, yazılan her yazı ve verilen her ölçü bir elemanı ortaya çıkarmaktadır. Uygulama projeleri genellikle 1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçekler ile hazırlanmaktadır.

Röleve Projesi;

Kesin projesi bulunmayıp sözleşme ve ekindeki şartnameler gereğince tiplere ve tanımlara göre yapılması zorunlu bulunan düzeltme, imalat, tesisat, yapıya ait şekil, kroki ve her türlü ölçümlerdir.

Değişiklik Projesi (Tadilat Projesi);

Uygulama sürecinde yapılan veya yapılacak değişikler için yeniden ruhsat sürecine dahil edilen projedir. Projelendirilen tesiste %20’lik alan veya güç değişimi olması durumunda tadilat projesi, kesin projeyi hazırlayanlar tarafından yapılır. Proje müellifinin yazılı onayı olmadan tadilat yapılmaz.

Üretim Projesi (İmalat Projesi);

İmalat detayları, montaj tarifleri ve ölçülendirme içeriği bulunan projedir.

Son Durum Projesi (As-Built);

Projenin en son halidir. Uygulama projesinde yapılan ilave imalat veya imalat değişikliklerinin tümünü bu imalatların, işletme ve bakım için gerekli olan güzergâh ve kullanıldığı yerleri de belirterek gösterir.

Detaylar;

Proje içeriğinde yer almayan teknik hesaplar, tarifler ve açıklamaların bulunduğu rapordur.

PAYLAŞ:

PERİYODİK MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ

Periyodik muayenenizi yaptırarak enerji kayıplarından kurtulabilirsiniz.

ÜST Call Now Button