Periyodik Muayene, Test ve Ölçüm hizmetini alanında uzman Mühendis ve Teknik kadromuz ile sunmaktayız.

İÇ TESİSAT PERİYODİK MUAYENESİ

Periyodik muayene kapsamında yapılarınızın tüm elektriksel altyapı ve üstyapısını kontrol edebiliriz. İş ve işçilik kaybı önlemek ve yatırım maliyetlerinin korunması için periyodik muayene yaptırmak işletmeler için bir gerekliliktir. Yaptıracağınız periyodik muayeneler işletmenizin ve yatırımlarınızın verimliliği açısından çok önemlidir.

Periyodik muayene yaptırmak ve ücretsiz keşif talebi için bizimle iletişim kurun.

Elektrik iç tesisatı periyodik muayene hizmeti kapsamı oldukça geniştir. Trafo alçak gerilim tarafından başlayarak tüm enerji odalarının, sayaç ve dağıtım panolarının, branşman noktalarının, kablo şaftının, jeneratör, ups, motor, makine ve teçhizatlar ile elektrik bağlantılarının, asansör elektrik tesisatının, aydınlatma tesisatının, zayıf akım tesisatının, anahtar, priz ve buatların, kompanzasyon sistemlerinin, topraklama tesisinin; mevcut proje ve standartlara uygunluğunun, elektrik tesisatı proje uygunluk değerlendirmelerinin, termal kamera incelemelerinin ve yük dengesinin detaylı bir şekilde incelenmesini ve raporlanmasını kapsar.

Elektrik tesisatı içerisindeki her türlü teçhizat ve makine için uygunluk raporu hazırlanır. Tesisatın zayıf noktaları tespit edilip raporlanarak ileride tesisin hizmet ya da üretim faaliyetlerinin durmasına neden olabilecek elektrik tesisatı kaynaklı arızaların önüne geçilmesi sağlanır.

Periyodik Muayene, yasal mevzuatlar ile belirlenmiş, uygulanması zorunluluk arz eden gerek iş ve işçi güvenliği gerek piyasa gözetim denetimleri ve gerekse Avrupa Birliği serbest pazarları en başta olmak üzere, ürettikleri ürünlerini farklı ülkelere göndermeyi, ihraç etmeyi amaçlayan üreticiler, uluslararası teknik onaylarının doğruluğunu kanıtlarken bazı muayene, ölçüm ve test işlemelerini yaptırmakla yükümlüdürler.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu çerçevesinde bir ürünün temel gereklilikleri incelendiğinde, sadece üretim aşamasında değil, üretiminden sonra piyasaya arzıyla birlikte kullanım koşullarına bağlı olarak da düzenli olarak birtakım kontrollerin devamlılığı esastır.

Periyodik muayenenin yaptırılmamasına bağlı, ticari faaliyetlerin yavaşlamasına veya durmasına neden olabilecek arızalar, hizmet, üretim veya üretimin durmasına bağlı olarak hammadde kaybına yol açarak yapılacak kontrollerin yanında karşılaştırılması mümkün olmayan maddi kayıplara sebebiyet verecektir.

İç Tesisat Periyodik Muayenesi Nerelerde Yapılır?

Elektrik iç tesisat periyodik muayene ihtiyacı birçok alanda zorunlu olmuştur. Bu kapsama dahil olan başlıca yerler aşağıda belirtilmiştir.

 • Endüstriyel Tesisler ve Fabrikalar,
 • Sağlık Hizmeti Veren Tesisler,
 • Ticari veya İktisadi İşletmeler,
 • Eğitim Yapıları,
 • Kültürel ve Sanatsal Yapılar,
 • Kamu Binaları,
 • Konut Şantiyeleri,
 • Geçici Hizmet Yapıları.

İç Tesisat Periyodik Muayenesi Nasıl Yapılır?

Elektrik iç tesisat periyodik muayenesi aşağıda belirtilen kontroller ve ölçümler ile tamamlanmaktadır.

 • Gözle Kontrol,
 • Ana ve Tali Panoların Sigorta Değerleri Kontrolü,
 • Kablo Kesitleri Kontrolü,
 • Kablo ve Ek Bağlantıların Uygunluğu,
 • Topraklamanın Varlığı,
 • İzole Koruyucu Ürünler ve Koruma Bariyer Varlığı,
 • Akım ve Gerilim Ölçümlerinin Ölçü Aleti ile Kontrolü ve Uygunluğu,
 • Aydınlatma Armatürlerinin, Anahtarların, Prizlerin ve Buatların Kontrolleri,
 • Sayaç Panosunun Yeterli Aydınlanma, Muhafaza ve Kolay Ulaşılabilirlik Durumunun Kontrolü,
 • Aydınlatma, Topraklama Raporu ve Yangın Algılama Sisteminin Kontrolü.

İç Tesisat Periyodik Muayenesinde Hangi Test ve Ölçüm Cihazları Kullanılır?

 • Fluke 374 FC - True RMS Wireless AC/DC – Pens Ampermetre,
 • Fluke 287 - 50.000 Count AC+DC True RMS - Multimetre.

İç Tesisat Periyodik Muayenesi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Elektrik tesisatının yılda en az bir kez kontrolü; 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu süre imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik muayenesi, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.

İç Tesisat Periyodik Muayenesi ile İlgili Yönetmelikler ve Yasal Mevzuat Nedir?

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü aşağıdaki yönetmeliklerce zorunlu tutulmuştur.

 • 11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
 • 08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • 07.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,
 • 06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği,
 • 04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

Yapılması Tavsiye Edilen Diğer Test ve Ölçümler Nelerdir?

Elektrik iç tesisat periyodik muayene uygunluğu kontrollerinin yanında bazı test, ölçüm ve kontrollerin de yapılması tavsiye edilmektedir. Bu hizmetler sitemizde bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

 • Topraklama Ölçümü,
 • Artık Akım Anahtarı Testi,
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü,
 • Termal Kamera ve Sıcaklık Ölçümü,
 • Elektrik İzolasyon ve Yalıtım Testi,
 • Katodik Koruma Ölçümü,
 • Harmonik Ölçümü ve Enerji Analizi,
 • Kompanzasyon Kapasite Ölçümleri,
 • Trafo Testleri,
 • Jeneratör ve Ups Testleri.

PAYLAŞ:

PERİYODİK MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ

Periyodik muayenenizi yaptırarak enerji kayıplarından kurtulabilirsiniz.

ÜST Call Now Button